Metropol, Değerlerme Esnasında Yapılması Gerekenleri Sırladı

Metropol Real Estate, gayrimenkul değerlemede öne çıkan kriterleri iletişim ofisi aracılığı sıraladı haber görseli Patron Haber'de.
Metropol Real Estate, gayrimenkul değerlemede öne çıkan kriterleri iletişim ofisi aracılığı ile sıraladı!..

Gayrimenkul değerlemeyi, bir taşınmazın emlak değerinin tespit edilmesini açısından işlemler bütünü olarak ifade eden Metropol Real Estate, bu nedenle doğru sonuca ulaşmak için belirli kriterlerin olduğunu açıkladı.

Gayrimenkulün gerçek değerinin ortaya çıkarılmasında belirleyici role sahip kompakt etkenlerin olduğuna dikkat çekildiği açıklamada; gayrimenkul değerleme işlemine genellikle konut kredisi başvuru işlemleri ve ipotekli konut alımları gibi satın alımlarında kullanıldığı ifade edildi.

Metropol Real Estate gayrimenkul değerleme raporu hazırlarken; emsal karşılaştırma, maliyet yaklaşımı ve gelir indirgeme gibi 3 farklı yöntem uygulandığına dikkat çekerek bir gayrimenkul değerlemesi yapılırken öncelikli olarak şu kırıterlere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı:

“Değerleme yapılırken ilk önce gayrimenkul açısından mevcut piyasa koşularını, emlak trendleri, lokasyonun mevcut durumu ve gelecekteki hali ile çevre faktörleri dikkate alır.”

Gayrimenkulün hem içinde hem dışında yapılan incelemelere belediye ve ilgili kurumların yanı sıra tapu araştırmasının da dâhil edildiğine vurgu yapan Metropol Real Estate, gayrimenkul değerlemede öne çıkan kriterleri iletişim ofisi aracılığı ile şöyle sıraladı:

“Gayrimenkulün lokasyonu, konumu ve diğer çevre özellikleri, ile gayrimenkule olan talep ve gerçekleşen emsal satışlar kuşkusuz çok önemli bir konudur. Bununla birlikte; gayrimenkulün imar durumu, eğer bağımsız bölümse arsa payı, değilse arsa büyüklüğü, gayrimekulun mimari kullanım elverişliliği, işçilik kalitesi, altyapı özellikleri, yıpranma payı, bayındırlık rayici ve vergi rayiç değerleri, sürdürülebilir gelir düzeyi, takyidat durumu ve gayrimenkule ait hak ve mükellefiyetler gayrimenkul değerleme yapılırken dikkat edilmesi gereken hassas kriterlerdir!.”

Patron Haber:
Değerleme
Gayrimenkul
Gayrimenkul Değerleme
Metropol
Metropol Real Estate
Real Estate

Metropol, Değerlerme Esnasında Yapılması Gerekenleri Sırladı

Metropol Real Estate, gayrimenkul değerlemede öne çıkan kriterleri iletişim ofisi aracılığı sıraladı haber görseli Patron Haber'de.
Metropol Real Estate, gayrimenkul değerlemede öne çıkan kriterleri iletişim ofisi aracılığı ile sıraladı!..

Gayrimenkul değerlemeyi, bir taşınmazın emlak değerinin tespit edilmesini açısından işlemler bütünü olarak ifade eden Metropol Real Estate, bu nedenle doğru sonuca ulaşmak için belirli kriterlerin olduğunu açıkladı.

Gayrimenkulün gerçek değerinin ortaya çıkarılmasında belirleyici role sahip kompakt etkenlerin olduğuna dikkat çekildiği açıklamada; gayrimenkul değerleme işlemine genellikle konut kredisi başvuru işlemleri ve ipotekli konut alımları gibi satın alımlarında kullanıldığı ifade edildi.

Metropol Real Estate gayrimenkul değerleme raporu hazırlarken; emsal karşılaştırma, maliyet yaklaşımı ve gelir indirgeme gibi 3 farklı yöntem uygulandığına dikkat çekerek bir gayrimenkul değerlemesi yapılırken öncelikli olarak şu kırıterlere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı:

“Değerleme yapılırken ilk önce gayrimenkul açısından mevcut piyasa koşularını, emlak trendleri, lokasyonun mevcut durumu ve gelecekteki hali ile çevre faktörleri dikkate alır.”

Gayrimenkulün hem içinde hem dışında yapılan incelemelere belediye ve ilgili kurumların yanı sıra tapu araştırmasının da dâhil edildiğine vurgu yapan Metropol Real Estate, gayrimenkul değerlemede öne çıkan kriterleri iletişim ofisi aracılığı ile şöyle sıraladı:

“Gayrimenkulün lokasyonu, konumu ve diğer çevre özellikleri, ile gayrimenkule olan talep ve gerçekleşen emsal satışlar kuşkusuz çok önemli bir konudur. Bununla birlikte; gayrimenkulün imar durumu, eğer bağımsız bölümse arsa payı, değilse arsa büyüklüğü, gayrimekulun mimari kullanım elverişliliği, işçilik kalitesi, altyapı özellikleri, yıpranma payı, bayındırlık rayici ve vergi rayiç değerleri, sürdürülebilir gelir düzeyi, takyidat durumu ve gayrimenkule ait hak ve mükellefiyetler gayrimenkul değerleme yapılırken dikkat edilmesi gereken hassas kriterlerdir!.”

Patron Haber:
Değerleme
Gayrimenkul
Gayrimenkul Değerleme
Metropol
Metropol Real Estate
Real Estate