İLKO İlaç’tan Bir İlk Daha

İLKO İlaç, kişisel bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini uluslararası standartlarda belirleyen BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin her ikisini birlikte almaya hak kazandı. Türkiye’de bu belgelere sahip ikinci kurum, ilaç sektöründe ilk ve tek şirket İLKO İlaç oldu. Tüm Haber detayları için Patron Haber'i tıklayınız.
İbrahim Tagay- Bureau Veritas Belgelendirme Departman Müdürü ve Hatice Öncel- İLKO İlaç Genel Müdürü

50 yıllık birikim ve tecrübenin bugünkü temsilcisi İLKO İlaç, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi sertifikalarıyla hem Ar-Ge, hem uluslararası işbirlikleri ve ilaç üretim operasyon süreçlerinde var olan bilgi ve know-how’ını hem de kişisel bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini uluslararası standartlarla garanti altına alıyor.

İLKO İlaç, yoğun bir süreci tamamlayarak elde ettiği ISO 27001 ve BS 10012 belgeleriyle, kurumun sahip olduğu bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanıyor. Bu doğrultuda, şirketin genel tüm kritik birimlerini içine alan varlık yönetimi, risk yönetimi ve bilgi güvenliği denetimleri yapılıyor, sistem ve ağ alt yapısı güçlendirilerek, siber güvenlik tedbirleri artırılıyor. Hayata geçirdiği uluslararası standart uygulamaları ile İLKO İlaç, en temelde bilgi varlıklarının korunmasını hedeflediği bu çalışmayla sektörü yine bir ilk ile tanıştırıyor.

‘Bilgi artık paradan da daha değerli bir stratejik varlık’ başlığı ile konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İLKO İlaç Genel Müdürü Hatice Öncel; ‘Bu sertifikasyon sürecinde bilgi varlıklarımızın bütünlük ve doğruluğu garanti altına alınarak, bunlara yönelik olası tehlikeler ve tehditler analiz edildi. Risk değerlendirmesi yapılarak uygulanacak kontroller ve riskleri minimize edecek faaliyetler belirlenip bunlar, sürekli güncel tutulacak ve bilginin her daim güvenli bir şekilde sürekliliği sağlanacak ’ vurgusu yaptı.

Yanı sıra, günümüz dünyasında rekabetin had safhada olması nedeniyle ulusal ve uluslararası işbirliklerinde güven veren bir firma olmanın, rakipler karşısında önde olmayı sağlayan en önemli etken olduğuna da değinen Öncel; ‘Güvenirliliğin ilk adımlarından biri olan bilgi güvenliği sistem altyapısını firmalarına entegre eden ve çalışanlarının da bu bilinçte davranmalarını sağlayacak farkındalığa ulaşması için önemli adımlar atan firmaların kendi sektörlerinde öncü olma yolunda hızla ilerleyeceklerine şüphe yoktur. Kalite belgelendirme sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip Bureau Veritas firması tarafından yapılan denetimler Ağustos ayı içerisinde tamamlandı ve İLKO İlaç iki yeni kalite yönetim sistem belgesini almaya hak kazandı’ dedi.

İLKO İlaç Hakkında

Bilgi ve teknolojiye sahip olan ve bunları en etkin şekilde kullanabilen toplumların, yaşadıkları zaman içerisinde en yüksek yaşam koşullarına sahip oldukları görülmektedir.

Bu yaklaşım çerçevesinde İLKO İlaç, yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak ve etik ilkeler içerisinde mükemmeli yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ortaya koyduğu birçok çalışma, çeşitli ödüller ve sertifikalar ile taçlandırılmıştır.

İLKO İlaç, temel iş faaliyetlerinin devamlılığını, bilgi varlıklarının güvenliğini ve tüm paydaşlarının kişisel ve ticari bilgilerini, kurumsal iş hedefleri doğrultusunda korunmasının sağlanması amacıyla 2019 yılı başında ISO 27001 BGYS ve BS 10012 KVKK yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirilmesi projesi için üst yönetim desteğiyle çalışmalara başlamıştır. Yapılan tüm dönüşüm ve altyapı çalışmaları neticesinde 2019 yılı ikinci yarısında Bureau Veritas şirketi tarafından gerçekleştirilen ISO 27001 BGYS ve BS 10012 KVKK entegre denetiminde aldığı başarılı sonuç ile bu belgeleri almaya hak kazanmıştır.

İLKO İlaç; yasal şartlara uyumluluk, yüksek prestij, şeffaflık, güvenilirlik ve bütünlüğe yönelik elde ettiği bu kültürü, tüm paydaşlarının da dahil olduğu bir takım çalışmasıyla daha da geliştirerek, ülkemize yeni değerlen kazandırmayı hedeflemektedir.