Vali Çakacak, 2018 yılının 2. İl Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti

Eskişehir’de 2018 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak, il genelinde 372 projenin 23’ünün tamamlandığını, 172’sinin devam etmekte olduğunu, 51’inin ihale aşamasında, 39’unun ise hazırlık aşamasında olduğunu, 87 projeye de henüz başlanmadığını söyledi. 2018 yılı dönem sonu itibariyle genel durumların değerlendirileceği toplantının verimli geçmesini dileyen Vali Çakacak, “Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl hazırlanan Devlet Yatırım Programının, il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna etkinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları kapsamında, valiliğimize gönderilen yatırım izleme raporlarına göre, ilimizdeki kamu yatırımlarının 2018 yılı birinci dönem sonu itibarıyla genel durumlarına baktığımızda; ilimizde 21 yatırımcı kuruluşun gerçekleştirdiği yatırımların toplam proje bedelleri 5 milyar 608 milyon 528 bin 764 lira, 2018 yılı ödeneği 604 milyon 496 bin 376 lira, dönem sonu itibariyle harcama 94 milyon 679 bin 818 liradır. Toplam 372 adet projenin 23’ü tamamlanmış, 172’si devam etmekte, 51’i ihale aşamasında, 39’u hazırlık aşamasında olup, 87 projeye ise henüz başlanmamıştır” dedi.

“2018 yılında projelere 609 milyon 36 bin 401 lira ödenek ayrılıldı”

Çalışmalardan verim alınabilmesi için koordinasyonun önemli olduğuna işaret eden Vali Çakacak, “Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 57, ortalama nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 37’dir. Mahalli idarelerimizce ise 114 adet yatırım projesi yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli 993 milyon 832 bin 23 liradır. 2018 yılında projelere 609 milyon 36 bin 401 lira ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 23 milyon 612 bin 676 lirası harcanmıştır. Bu projelerin 7’si tamamlanmış, 42’si devam etmekte, 12’si ihale aşamasında olup, 53’üne ise başlanmamıştır. Tüm çalışmalarda olduğu gibi yatırım uygulamalarında da etkin, verimli ve rasyonel bir anlayışla çalışmak temel prensibimiz olmalıdır. Çalışmalardan istediğimiz verimi alabilmemiz açısından ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmaları ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve darboğazların gündeme getirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca ilgili kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri ve bu konuya önem vermeleri gerekmektedir. Toplantının amacına uygun sonuçlar getirmesi temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Daha sonra bütün kurum temsilcilerine söz veren Vali Çakacak, 2018 yılı birinci dönem yani ocak-şubat-mart yatırımlarını değerlendirdi.