Serkan Gülenay: “Ekonomik Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız.”

Ulusal ve uluslararası finans alanında danışmanlık yapan Serkan Gülenay haberi CEO Haber'de.
Ulusal ve uluslararası finans alanında danışmanlık yapan Serkan Gülenay.

Serkan Gülenay, Türkiye’nin bugünü ve geleceği için ekonomik değerlerimize sahip çıkmanın ilk adımının çocuklardan geçtiğini açıkladı.

Ulusal ve uluslararası finans alanında danışmanlık yapan Serkan Gülenay ekonomik değer ya da iktisadî değer olarak karşımıza çıkan unsuru; iktisadi bir durum, bir mal ya da hizmet ile sağlanan faydanın ölçümü olarak ifade ederek şöyle devam etti:

“Bir ülkenin ekonomik değeri nedense genellikle para birimine bağlı olarak ölçülür. Oysa bununla birlikte o ülkenin öz varlıkları, değerleri, kültür seviyesi, ulusal ve uluslararası alandaki akademik seviyedeki çalışmaları ve bildirileri ile bilimsel patent alımları ile de ölçülür.”

Görünen ekonomik değerin yanı sıra bir ülkenin ekonomik değerinin çok farklı unsurların bir araya gelerek ölçümlenebilirliğine dikkat çeken Serkan Gülenay şöyle devam etti:

“Her ne kadar dünyada öncelikli olarak ekonomik değerlerin karşılığı para olarak ölçülse de; geleceğimizin teminatı dediğimiz çocuklarımıza yönelik kavrayıcı ve kucaklayıcı yaklaşım ile değerlerimizi çarpan etkisi ile çok daha verimli kullanabiliriz. Aslında en değerli iktisadi değerlerimiz genel itibari ile böyle algılamasa da yarının teminatı olan geleceğimiz ve çocuklarımızdır.

Bir iktisatçıdan bu sözleri duymanın belki şaşkınlığı içerisindesiniz ama mevcut ekonomik parasal değeri yine yönetecek olan insandır. İnsan faktörü her şeyin üzerindedir. Nihayetinde ekonomik iktisadi değerleri yöneten insandır. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus ile Avrupa ortalamasının çok çok üzerinde olması ise en önemli şansımızdır. Bu nedenle Türkiye’nin bugünü ve geleceği için ekonomik değerlerimize sahip çıkmanın ilk adımı çocuklara yapılan yatırımdan geçmektedir.”