KTO Başkanı Hiçyılmaz, “İş kazaları ülkemiz için büyük sorunlar teşkil ediyor”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ’Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi’ konulu toplantıda yaptığı konuşmasında, “İş kazaları ülkemiz için büyük sorunlar teşkil ediyor” dedi.

Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Grup Başkan Yardımcısı Erdem Tosun, İş müfettişi Hayati Mehmet İnam, İş müfettişi yardımcısı Hamdi Recep Doğan, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçicek ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Hiçyılmaz, “İnşaat Sektörü, ülkelerin ekonomilerine sağladığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla her zaman lokomotif bir sektör olmuştur. Türkiye’de inşaat sektörü, üretim alanlarını etkileyen, ülke kalkınmasına ve ekonomisine önemli katkıda bulunan bir iş koludur” dedi. Başkan Hiçyılmaz, “İnşaat sektöründe meydana gelebilecek kazaların ve zararlı sonuçlarının en aza indirgenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir” diyerek şunları söyledi:

“Sektörde yaşanan iş kazaları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz için de büyük sorunlar teşkil etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre inşaat sektörü ülkemizde en çok iş kazasının yaşandığı sektörlerden birisidir. İş kazalarına bağlı can kayıpları dikkate alındığında ise sektör, birinci sıradadır.

Her yıl birçok çalışan, çalışma alanlarında meydana gelen kazalar sonucunda ölmekte, yaralanmakta veya hastalanmaktadır. Bu nedenle, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda toplumsal bilinçlenme büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de inşaat sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği konusu ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme isteği ve bu konudaki uyum çalışmaları ve inşaat sektörünün uluslararası platformda birçok projede yer alması işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaları olumlu yönde etkilemektedir.”

Başkan Hiçyılmaz, “İnşaat sektörü, yüksek oranda riskli bir çalışma grubu olup, bu riskleri mümkün olan en aza indirmek için devlet, işveren ve işçilere düşen bir takım görevler bulunmaktadır. Devlet, iş sağlığı ve güvenliği konularında iş sahalarını sık aralıklarla denetlemeli ve aksi durumlarda caydırıcı yaptırımlar uygulamalıdır” dedi.

İşverenlerin iş güvenliği konusunu sürekli gündemde tutması gerektiğinin altını çizen Hiçyılmaz, “İşçilerin güvenlik kurallarına uyup uymadığını kontrol etmeli, iş güvenliği konusunda uzman kişileri çalıştırmalıdır. İşçilerimiz ise öncelikle kendi hayatlarını her şeyin üstünde tutmalı, iş güvenliği ile ilgili tüm kurallara hassasiyetle uymalıdır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler teorik olarak Avrupa Birliği standartlarında olsa da uygulamada çıkan aksaklıklar mutlaka giderilmelidir. Sıkı denetimler, taviz verilmeyen tutum ve caydırıcı cezalarla sorunun üstesinden gelinmeye çalışılmalıdır.

Yapılan tüm yasal düzenlemelere ve denetimlere rağmen inşaat sektöründe iş kazalarının varlığı, konuya daha farklı yaklaşılması gereğini ortaya koymaktadır.” ifadesinde bulundu.