1. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu

1. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kutluğ, kompozit malzeme pazarının 1,5 milyar Avro hacme ulaştığını bildirdi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Kutluğ, Türkiye kompozit sektörünün orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 700-800 şirket ve yaklaşık 8 bin 200 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör konumunda olduğunu söyledi.

Kompozit sektörünün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ikame malzemelerden pay alarak büyümekte olduğunu belirten Kutluğ, “Türkiye kompozit malzeme pazarı 1,5 milyar Avro ve 280 bin tonluk hacme ulaştı. Kompozit sektörü Türkiye’de, Avrupa ve Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme göstermektedir. Türkiye kompozit sektörü dünyadaki global ekonomik gelişmeler paralelinde ve ülke dinamiklerinin de etkisi ile diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı ve uzun soluklu bir gelişme göstermiştir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna bağlı olarak Türkiye’de yüzde 8 ile 12 arası bir büyüme görülmüştür. 2017 yılında gerçekleşen büyüme ise yüzde 6 olmuştur. Kompozit tüketim miktarlarının dünyada bir gelişmişlik kriteri olarak kabul ediliyor. Kişi başı düşen kompozit tüketim miktarlarına bakıldığında ülkemizin önünde önemli fırsatların ve olanakların olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünyada 4-10 kg arasındaki bir dağılım izleyen bu miktar, ülkemizde 3,5 kg düzeyindedir. Dünyada 6,9 avro olan kg fiyatı ise ülkemizde 5,3 avro düzeyindedir” dedi.

Türkiye’de kompozit ürünlerin en çok altyapıda kullanıldığına dikkat çeken Kutluğ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İleri teknoloji ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha fazla miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesi beklenmektedir. Kompozit sektörü katma değeri yüksek ürünler ürettiği ve yarının malzemesi olduğu için ülkemiz açısından çok önemli bir sektördür. Hükümet, yerel yönetimler, yatırımcı kuruluşlar ve sanayicilerin malzeme alımlarında geleneksel malzemeler yerine daha hafif, daha uzum ömürlü, daha yüksek mukavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler sunan kompozit malzeme alternatiflerini aramaları hem kendileri hem de ülke ekonomisi açısından yararlı olacaktır. Bugün tüm dünyada gerek havacılık ve uzak sektöründe, gerekse de otomotiv sektöründe enerji ve fosil yakıt kullanımının azalması tamamen kompozit malzemelerin bu sektörlere penetrasyonu ile doğru olarak gelişmiştir.”

Japonya Kindai University’den Dr. Masaaki Nakai ve Massachusetts Institute of Technology’den Dr. Ali Ramazani’nin sunum yaptığı ve iki gün sürecek sempozyuma, 17 ülkeden 397 bildiri ile 667’si Türkiye’den, 70’i yurt dışından olmak üzere 737 bilim insanının direkt veya dolaylı katılım sağladığı ifade edildi.

Sempozyuma Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Fakülte Dekanları, Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.